Hällesåkers
Föräldrakooperativ


Utnämnd till Mölndals bästa förskola 2022!
I den årliga förskolenkäten.

En förskola i lantidyll

Hällesåkers Föräldrakooperativ Knyttet är en lantligt belägen förskola i Lindome, Mölndals Stad.

Vi har ca 30 barn fördelat på 2 barngrupper.

Är du intresserad av att bli medlem?
Här hittar du oss.

Vi räddar världen!

Knyttet är certifierat genom Grön Flagg, lärande om hållbar utveckling.

Läs gärna mer om vårt arbete här.

Vårt arbetssätt

Vårt motto är: ”Kom som du är, bli vad du vill”. För oss innebär det att vi ser varje individ och lägger stor vikt vid värdegrundsfrågor. Vi vill att alla barn ska känna sig accepterade och respekterade för den de är! Detta leder till att vi har en trygg och harmonisk förskola. För oss är det också viktigt att barnen känner att de har inflytande över sin dag hos oss. Det är alltså barnens intressen och nyfikenhet som leder oss framåt.

Lågaffektivt bemötande är ett arbetssätt som vi använder oss av. Detta innebär att vi är lugna och inlyssnande då vi möter barn i affekt. Vi bekräftar barnets känsla och hjälper dem att sätta ord på denna.

Under delar av dagen, är barnen indelade i grupper utefter ålder. Detta för att vi ska kunna se alla barn och möta och utmana dem i deras utveckling.

Vi försöker i den mån det går, att förlägga en del av den pedagogiska utbildningen utanför Knyttets väggar. Då nyttjar vi skogar och ängar i vårt närområde.

En viktig del för oss är att bygga upp en bra relation med vårdnadshavare, En relation som bygger på tillit och kommunikation.

Utomhus på Knyttet

Skapande inne i ateljén

Femårsklubben i skogen

Konstruktion med lego

Copyright © 2022 Hällesåkers Föräldrakooperativ