Föräldraplikt

Vad innebär det att vara förälder på Knyttet?

Genom att ha ditt barn på Föräldrarkooperativet Knyttet får du inblick i utbildningen och har också möjlighet att påverka!

Som Medlem och som engagerad vårdnadshavare hos oss förväntas du/ni, utöver att betala avgiften, också:

  • Gå på föräldramöten och utvecklingssamtal som rör ert/era barn.
  • Göra er föräldraplikt, dvs. delta i er grupp och utföra de sysslor ni i gruppen är tilldelade. Sysslorna varierar från grupp till grupp, tex storstäd eller anordna vårutflykt, i dagsläget 4-5 tillfällen per år.
  • Städa Knyttet på kvällar enligt schema, ca 6-8 gånger per termin.
  • Delta på föreningsmöten 2 gånger per år och årsmöte 1 gång per år.
  • Vi ser gärna att man bidrar med en period i styrelsen under sin tid på Knyttet!


"Det känns fint att alltid få lämna barnen till trygga och välkända ansikten" / Emelie


"Vi föräldrar har möjlighet att påverka verksamheten, det känns bra!" / Per


"En förskola i lugn och lantlig miljö med varm och familjär stämning! " / Lotta