Hällesåkers
Föräldrakooperativ

Vi jobbar med Grön Flagg

Vi är en Grön Flagg-certifierad förskola, vilket innebär att vi arbetar mycket med hållbar utveckling. I arbetet med Grön Flagg ingår att sträva mot globala miljömål. Detta läsår arbetar vi med Livsstil och hälsa. I denna del berör vi värdegrunden, rörelse och kroppens energi. Barnen kommer att få utveckla en förståelse för vad vi behöver för att må bra. Denna del av vår utbildning går som en röd tråd över hela Knyttet. 

I slutet på varje läsår skickas en dokumentation och en utvärdering in till Håll Sverige rent. Blir detta godkänt, väljs ett nytt av HSR´s angivna teman. www.hsr.se

En av grupperna använder boken Kungaskogen i sitt värdegrundsarbeteDe andra två grupperna utgår ifrån böckerna om Kanin och IgelkottBöckerna om Kanin och Igelkott utgår ifrån Barnkonventionen

Rörelse har vi en gång i veckan på olika sätt

Copyright © 2024 Hällesåkers Föräldrakooperativ